۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۷:۰۰

روزنامه حیات نو اجتماعی

اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی

اطلاعات روزنامه حیات نو اجتماعی
حیات نو اجتماعی
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی
نوع رسانه: روزنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: