۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - ۰۹:۰۱

هفته نامه جلگه جنوبى

اجتماعی, اقتصادی

اطلاعات هفته نامه جلگه جنوبى
جلگه جنوبى
صاحب امتیاز: مسعود قدک پور
مدیر مسئول: مسعود قدک پور
زمینه: اجتماعی, اقتصادی
گستره: استانی
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان: عمومی
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۹۴/۱۳۵۲۸
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، خوزستان، اهواز
کد پستی:
آدرس: