۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۷:۰۲

فصلنامه IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

پزشکی و پیراپزشکی

اطلاعات فصلنامه IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: پزشکی و پیراپزشکی
گستره: سراسری
زبان: انگلیسی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، فارس، شیراز
کد پستی:
آدرس: