۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۳

هفته نامه پیک تندرستی

پزشکی و پیراپزشکی

اطلاعات هفته نامه پیک تندرستی
پیک تندرستی
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: پزشکی و پیراپزشکی
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت: tandorosti.com
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: