۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۱

ماهنامه پیک تربت

اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی

اطلاعات ماهنامه پیک تربت
پیک تربت
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: ماهنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، خراسان رضوی، تربت حیدریه
کد پستی:
آدرس: