۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۷:۱۱

دو فصلنامه پژوهشهای حقوق خصوصی

علوم انسانی

اطلاعات دو فصلنامه پژوهشهای حقوق خصوصی
پژوهشهای حقوق خصوصی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: وحید اشتیاق
زمینه: علوم انسانی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی
نوع رسانه: دو فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان: متخصصين
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۹۰/۲۳۰۵۵
تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱
نمابر: ۸۸۸۱۱۵۷۹
وب سایت: jplr.atu.ac.ir/
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی: ۱۵۸۵۷۴۳۱۱۱
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ​ پلاک ۵