۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۲

ماهنامه بابان

فرهنگی, هنری

اطلاعات ماهنامه بابان
بابان
صاحب امتیاز: ارسطو خلیلی فر
مدیر مسئول: ارسطو خلیلی فر
زمینه: فرهنگی, هنری
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: ماهنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان: عمومی
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۷۵۷۳۷
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: