۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۰

دو فصلنامه اکوفیزیولوژی بذر

کشاورزی

اطلاعات دو فصلنامه اکوفیزیولوژی بذر
اکوفیزیولوژی بذر
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: کشاورزی
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: دو فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، خراسان جنوبی، بیرجند
کد پستی:
آدرس: