۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۰۷

ماهنامه اکو نوستی

اقتصادی, فرهنگی

اطلاعات ماهنامه اکو نوستی
اکو نوستی
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اقتصادی, فرهنگی
گستره: سراسری
زبان: روسی
نوع رسانه: ماهنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: