۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۳

هفته نامه اردیبهشت

اجتماعی, سیاسی, فرهنگی

اطلاعات هفته نامه اردیبهشت
اردیبهشت
صاحب امتیاز: سعید رساپور
مدیر مسئول: سعید رساپور
زمینه: اجتماعی, سیاسی, فرهنگی
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۹۰/۵۱۰
تلفن: ۶۶۴۵۲۸۱۷
نمابر: ۶۶۴۵۲۸۱۷
وب سایت:
موقعیت: ایران، خراسان رضوی، مشهد
کد پستی: ۱۹۸۱۹۷۳۹۷۹
آدرس: خیابان اردیبهشت بن بست وحدت پلاک ۵ طبقه دوم