۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۰:۵۹

هفته نامه نقیب

اجتماعی, سیاسی, فرهنگی

اطلاعات هفته نامه نقیب
نقیب
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, سیاسی, فرهنگی
گستره: منطقه ای
زبان: فارسی, آذری
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
کد پستی:
آدرس: