۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۷:۰۶

فصلنامه گزیده دنیای سرامیک

فنی و مهندسی

اطلاعات فصلنامه گزیده دنیای سرامیک
گزیده دنیای سرامیک
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: فنی و مهندسی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: