۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۲

دو ماهنامه فرهنگ و آهنگ

هنر

اطلاعات دو ماهنامه فرهنگ و آهنگ
فرهنگ و آهنگ
صاحب امتیاز: کیوان فرزین
مدیر مسئول: کیوان فرزین
زمینه: هنر
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: دو ماهنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۱۲۴/۴۷۷۷
تلفن: ۸۸۱۰۵۱۱۵
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی: ۱۵۱۱۷۵۳۱۱۵
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ششم، پلاک ۱۹ طبقه ۳