۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۱:۰۱

هفته نامه فرهنگ عشایر

اجتماعی, سیاسی, هنری

اطلاعات هفته نامه فرهنگ عشایر
فرهنگ عشایر
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, سیاسی, هنری
گستره: منطقه ای
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج
کد پستی:
آدرس: