۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۰۹

فصلنامه آبادگران خراسان جنوبی

فنی و مهندسی

اطلاعات فصلنامه آبادگران خراسان جنوبی
آبادگران خراسان جنوبی
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: فنی و مهندسی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، خراسان جنوبی، بیرجند
کد پستی:
آدرس: