۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۱:۰۰

هفته نامه شهر سبز

اجتماعی, سیاسی, فرهنگی

اطلاعات هفته نامه شهر سبز
شهر سبز
صاحب امتیاز: علی اسدزاده
مدیر مسئول: علی اسدزاده
زمینه: اجتماعی, سیاسی, فرهنگی
گستره: منطقه ای
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۱۲۴/۴۰۰
تلفن: ۰۷۱۴۲۲۲۹۸۹۰
نمابر: ۰۷۱۴۲۲۱۱۸۶۳
وب سایت:
موقعیت: ایران، فارس، کازرون
کد پستی: ۷۱۷۶۹۳۷۶۱۸
آدرس: شیراز شهرک والفجربلوارفجرشرقی خیابان ذوالفقارجنوبی کوچه ۱۴ پلاک ۱۵۰