۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۰:۴۷

هفته نامه سلمان

اجتماعی, سیاسی, فرهنگی

اطلاعات هفته نامه سلمان
سلمان
صاحب امتیاز: منصور صالح پور
مدیر مسئول: منصور صالح پور
زمینه: اجتماعی, سیاسی, فرهنگی
گستره: استانی
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان: عمومی
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۱۲۴/۲۳۱۵
تلفن: ۴۲۲۲۹۶۵۶
نمابر: ۴۲۲۲۱۸۸۷
وب سایت:
موقعیت: ایران، فارس، کازرون
کد پستی: ۷۳۱۹۶۷۳۱۸۶
آدرس: کازرون- خیابان طالقانی- روبروی بانک ملی شعبه طالقانی