۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - ۱۹:۵۸

ماهنامه روزگار وصل

اجتماعی, اقتصادی

اطلاعات ماهنامه روزگار وصل
روزگار وصل
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, اقتصادی
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: ماهنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: