حسن تامینی لیچایی

حسن تامینی لیچایی

حسن تامینی لیچایی نام پدر : مرتضی
سال تولد : 1345
محل تولد : رشت
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- عضو هیات علمی
- معاون اداری و مالی

تحصیلات:
- دکترا P.H.D آموزش و بهداشت
- فوق لیسانس آموزش و ارتقاء سلامت
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 80,192 درصد آراء : 30.19

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان

۴۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسن تامینی لیچایی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 34,844 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان

۳۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسن تامینی لیچایی"