مهدی کروبی

مهدی کروبی

مهدی کروبی سال تولد : 1316
محل تولد : الیگودرز
حوزه انتخابیه : (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 27.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 27.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 27.80
حوزه انتخابیه : لرستان ()
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 27.80