عبدالکریم جمیری

عبدالکریم جمیری

عبدالکریم جمیری سال تولد : 1339
محل تولد : بوشهر
تسلط بر زبان (های) : عربی سوابق و فعالیت ها :
- فرهنگی
- مدرس مراکز آموزش عالی


تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق
حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر)
تعداد آراء : 47,538 درصد آراء : 38.83

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی

۶۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عبدالکریم جمیری"