کاظم جلالی

کاظم جلالی

کاظم جلالی نام پدر : کرم
سال تولد : 1346
محل تولد : گرگان
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی، فرانسه سوابق و فعالیت ها:
- کارشناس سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه
- مدرس دانشگاه
- مدیر دفتر مطالعات سیاسی در مرکز پژوهش ها
- نماینده دوره های ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی
حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 71,331 درصد آراء : 61.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۲۸ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای کاظم جلالی"

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 34,754 درصد آراء : 35.61

۴۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای کاظم جلالی"

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)