سیدشریف حسینی

سیدشریف حسینی

سیدشریف حسینی نام پدر : سیدشبیل
سال تولد : 1347
محل تولد : آبادان
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- مدیر امور قراردادها و پیمانکاران شرکت نورد و لوله اهواز
- نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس مدیریت بازرگانی
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 209,880 درصد آراء : 45.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن

۵۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای سیدشریف حسینی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 59,598 درصد آراء : 40.96

۳۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای سیدشریف حسینی"