علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی نام پدر : محمدابراهیم
سال تولد : 1329
محل تولد : لار
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- معاون وزیر خارجه

تحصیلات:
- فوق لیسانس روابط بین الملل
حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 41,153 درصد آراء : 32.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۳۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای علاءالدین بروجردی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 53,661 درصد آراء : 50.71

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۳۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای علاءالدین بروجردی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)