شهباز حسنپور بیگلری

شهباز حسنپور بیگلری

شهباز حسنپور بیگلری نام پدر : مختار
سال تولد : 1340
محل تولد : سیرجان
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- شهردار
- فرمانده سپاه
- مسئول بسیج
- مدیرکل شهر و روستای استان کرمان
- نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس مدیریت دولتی
حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)
تعداد آراء : 69,026 درصد آراء : 49.95

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

۱۰۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای شهباز حسنپور بیگلری"

حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)
تعداد آراء : 78,247 درصد آراء : 65.52

۴۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای شهباز حسنپور بیگلری"