غلامعلی حداد عادل

غلامعلی حداد عادل

غلامعلی حداد عادل نام پدر : رضا
سال تولد : 1324
محل تولد : تهران
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی، فرانسه سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه تهران
- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- نماینده دوره های ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- دکترای فلسفه
- فوق لیسانس فیزیک
- فوق لیسانس فلسفه
حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,119,474 درصد آراء : 47.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

۲۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای غلامعلی حداد عادل"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 844,230 درصد آراء : 48.49

۲۵ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای غلامعلی حداد عادل"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)