حسینعلی حاجی دلیگانی

حسینعلی حاجی دلیگانی

حسینعلی حاجی دلیگانی سال تولد : 1341
محل تولد : اصفهان
سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار کاشانه

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت دولتی
حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
تعداد آراء : 56,807 درصد آراء : 51.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

۹۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسینعلی حاجی دلیگانی"