محمدرضا خان محمدی خرمی

محمدرضا خان محمدی خرمی

محمدرضا خان محمدی خرمی سال تولد : 1343
محل تولد : خرمدره
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- عضو هئیت علمی دانشگاه بین الملی قزوین

تحصیلات:
- دکترای تخصصی شیمی
حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر)
تعداد آراء : 52,339 درصد آراء : 44.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن

۵۸ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدرضا خان محمدی خرمی"