سیدسعید حیدری طیب

سیدسعید حیدری طیب

سیدسعید حیدری طیب سال تولد : 1349
محل تولد : کرمانشاه
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها :
- قاضی دادگستری

تحصیلات:
- فوق لیسانس حقوق خصوصی
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 156,939 درصد آراء : 25.54

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی

۷۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای سیدسعید حیدری طیب"