عوض حیدرپور شهرضایی

عوض حیدرپور شهرضایی

عوض حیدرپور شهرضایی نام پدر : رسول
سال تولد : 1333
محل تولد : شهرضا
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
 - دکترای پزشکی
- دافوس
حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)
تعداد آراء : 20,737 درصد آراء : 27.01

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۸۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عوض حیدرپور شهرضایی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا)
تعداد آراء : 24,065 درصد آراء : 44.83

۴۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عوض حیدرپور شهرضایی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)