روح اله حسینیان

روح اله حسینیان

روح اله حسینیان نام پدر : قدرت اله
سال تولد : 1334
محل تولد : شیراز
تسلط بر زبان (های) : عربی سوابق و فعالیت ها:
- کارمند
- نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 301,956 درصد آراء : 26.81

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

۴۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای روح اله حسینیان"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 437,107 درصد آراء : 25.10

۴۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای روح اله حسینیان"