احمد بخشایش اردستانی

احمد بخشایش اردستانی

احمد بخشایش اردستانی سال تولد : 1340
محل تولد : اردستان
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی
سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- دکتری علوم سیاسی ph.d
حوزه انتخابیه : اصفهان (اردستان)
تعداد آراء : 10,833 درصد آراء : 40.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۵۷ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای احمد بخشایش اردستانی"