محمد آشوری تازیانی

محمد آشوری تازیانی

محمد آشوری تازیانی نام پدر : ماشااله
سال تولد : 1341
محل تولد : بندرعباس
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان

تحصیلات:
- دکترای مدیریت استراتژیک
حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
تعداد آراء : 112,895 درصد آراء : 34.97

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

۵۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمد آشوری تازیانی"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)
تعداد آراء : 78,974 درصد آراء : 32.50

۳۷ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمد آشوری تازیانی"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)