رضا آشتیانی عراقی

رضا آشتیانی عراقی

رضا آشتیانی عراقی نام پدر : عباس
سال تولد : 1319
محل تولد : آشتیان
تسلط بر زبان (های) : عربی سوابق و فعالیت ها:
- مدیر سازمان تبلیغات
- رئیس دانشگاه
- نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- اجتهاد (علوم حوزه)
- سطح 4 (علوم حوزه)
- دیپلم
حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 164,219 درصد آراء : 39.58

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی

۵۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای رضا آشتیانی عراقی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 145,425 درصد آراء : 44.34

۳۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای رضا آشتیانی عراقی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)