احمد آریایی نژاد

احمد آریایی نژاد

احمد  آریایی نژاد سال تولد : 1345
محل تولد : ملایر
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت :
- پزشک و دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات :
- دکترای پزشکی عمومی
حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 50,631 درصد آراء : 69.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان

۶۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای احمد آریایی نژاد"