حسین آذین

حسین آذین

حسین آذین سال تولد : 1345
محل تولد : رفسنجان
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت:
- عضو هئیت علمی دانشگاه
- معاون درمان دانشگاه

 تحصیلات:
- دکتری تخصصی مغز و اعصاب
حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
تعداد آراء : 54,687 درصد آراء : 44.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

۴۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسین آذین"