اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد نام پدر : بهمن
سال تولد : 1345
محل تولد : یزد
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- معاون پارک فناوری

تحصیلات:
- دکترای مهندسی تکنولوژی نساجی
- فوق دکترای مدیریت
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 4,940 درصد آراء : 74.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

۳۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای اسفندیار اختیاری کسنویه یزد"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 3,607 درصد آراء : 51.26

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

۳۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای اسفندیار اختیاری کسنویه یزد"