یوناتن بت کلیا

یوناتن بت کلیا

یوناتن بت کلیا نام پدر : الیه
سال تولد : 1330
محل تولد : ارومیه
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی، آشوری، آذری سوابق و فعالیت ها:
- آزاد
- دبیر کل اتحادیه جهانی آشو.ریان

تحصیلات:
- فوق دیپلم هتلداری
حوزه انتخابیه : تهران (اقلیت‌های دینی / مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 2,521 درصد آراء : 59.19

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران

۵۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای یوناتن بت کلیا"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 3,560 درصد آراء : 88.57

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران

۲۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای یوناتن بت کلیا"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)