سیدمحمدحسن ابوترابی فرد

سیدمحمدحسن ابوترابی فرد

سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نام پدر : سیدعباس
سال تولد : 1332
محل تولد : قم
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- نماینده دوره های ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 693,384 درصد آراء : 29.69

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

۱۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد"

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد آراء : 79,083 درصد آراء : 36.10

۱۴ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد"

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / قزوین)
حوزه انتخابیه : قزوین (قزوین)