ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی سال تولد : 1355
محل تولد : نجف آباد
سوابق و فعالیت ها :
- دادستان
- بازپرس
- قاضی
- رئیس دادگاه عمومی بخش
- دادستان شهرستان نیران و کرون

تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق جزا (لیسانس")
حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
تعداد آراء : 66,075 درصد آراء : 46.18

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق

۷۷ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای ابوالفضل ابوترابی"