فاطمه آلیا

فاطمه آلیا

فاطمه آلیا نام پدر : اصغر
سال تولد : 1335
محل تولد : تهران
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- پژوهشگر
- مدرس مراکز تربیت معلم
- قائم مقام امور زنان سازمان صداوسیما
- نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 294,378 درصد آراء : 26.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

۴۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم فاطمه آلیا"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 443,314 درصد آراء : 25.46

۳۴ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم فاطمه آلیا"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)