لاله افتخاری

لاله افتخاری

لاله افتخاری نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1338
محل تولد : شاهرود
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- استادیار دانشگاه
- مدیر گروه
- نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- دکترای الهیات (علوم قران و حدیث)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 285,285 درصد آراء : 25.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال اول : دبیر اول کمیسیون فرهنگی

۵۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم لاله افتخاری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 313,149 درصد آراء : 46.65

۳۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم لاله افتخاری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)