محمدرضا باهنر

محمدرضا باهنر

محمدرضا باهنر نام پدر : علی اصغر
سال تولد : 1331
محل تولد : کرمان
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- نماینده دوره های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- فوق لیسانس اقتصاد
- مهندسی معماری
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 368,096 درصد آراء : 32.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

۱۷ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدرضا باهنر"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 549,280 درصد آراء : 31.55

۲۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدرضا باهنر"

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)