داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی سال تولد : 1345
محل تولد : خرامه
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه تهران

تحصیلات :
- دکترای زمین شناسی
حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)
تعداد آراء : 31,816 درصد آراء : 30.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن

۳۵ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای داریوش اسماعیلی"