محمدعلی اسفنانی

محمدعلی اسفنانی

محمدعلی اسفنانی سال تولد : 1347
محل تولد : فریدونشهر
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی، گرجی سوابق و فعالیت ها :
- قاضی دادگستری

تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق خصوصی
حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان)
تعداد آراء : 34,693 درصد آراء : 42.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون تحقیق سال چهارم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تحقیق سال دوم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون تحقیق سال اول : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی

۵۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدعلی اسفنانی"