نیره اخوان بیطرف

نیره اخوان بیطرف

نیره اخوان بیطرف نام پدر : جواد
سال تولد : 1335
محل تولد : درود
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- مسئول امور بانوان مراکز سی گانه صدا و سیما
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
- نماینده مردم در دوره های پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- فوق لیسانس فقه و مبانی اسلامی
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 165,810 درصد آراء : 26.99

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق

۵۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم نیره اخوان بیطرف"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 122,187 درصد آراء : 31.95

۳۸ طرح / لایحه امضا شده توسط "خانم نیره اخوان بیطرف"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)