مهرداد بائوج لاهوتی

مهرداد بائوج لاهوتی

مهرداد بائوج لاهوتی نام پدر : منوچهر
سال تولد : 1340
محل تولد : لنگرود
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- شهردار
- مدیر کل استانداری

تحصیلات:
- لیسانس مدیریت
حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 22,902 درصد آراء : 32.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون عمران

۱۴۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای مهرداد بائوج لاهوتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 24,172 درصد آراء : 39.56

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران

۶۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای مهرداد بائوج لاهوتی"