عزیز اکبریان

عزیز اکبریان

عزیز اکبریان نام پدر : زولفعلی
سال تولد : 1336
محل تولد : تبریز
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- فرمانده سپاه کرج، شهریار، اسلامشهر
- استاد دانشگاه
- نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس علوم سیاسی
- فوق لیسانس مدیریت امور دفاعی
حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 179,589 درصد آراء : 37.02

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن

۶۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عزیز اکبریان"

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 76,473 درصد آراء : 25.37

۴۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عزیز اکبریان"