محمدسعید انصاری

محمدسعید انصاری

محمدسعید انصاری نام پدر : عبود
سال تولد : 1335
محل تولد : آبادان
تسلط بر زبان (های) : عربی سوابق و فعالیت ها :
- معلم

تحصیلات :
فوق لیسانس حقوق
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 20,201 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی

۳۸ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدسعید انصاری"

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15