محمدرضا امیری کهنوج

محمدرضا امیری کهنوج

محمدرضا امیری کهنوج نام پدر : امیر
سال تولد : 1347
محل تولد : کهنوج
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- امام جمعه
- مدرس حوزه و دانشگاه
- نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- سطح 2 (علوم حوزه)
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
حوزه انتخابیه : کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج)
تعداد آراء : 92,554 درصد آراء : 55.98

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

۶۴ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدرضا امیری کهنوج"

حوزه انتخابیه : کرمان (قلعه گنج / منوجان / کهنوج)
تعداد آراء : 80,322 درصد آراء : 54.30

۴۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای محمدرضا امیری کهنوج"